7. Třídy

7

Obsah učiva

Hledání na internetu, Úprava rozsáhlého dokumentu, Jednoduché vzorce, Tabulkový kalkulátor, Řady, Program na vektorovou grafiku, Úprava fotografie, Výřez, Změna rozměrů, Změna velikosti souboru, Práce s fotoaparátem, Práce s kamerou, Prezentační program, Psaní všemi deseti

Share This