6. Třídy

7

Obsah učiva

Řád počítačové učebny, První pomoc při úrazu elektrickým proudem, Formát odstavce, Odrážky a číslování, Vektorová grafika v textovém editoru, Tabulky, Kontrola pravopisu, Práce se styly, Tvorba např. křížovky, sportovní tabulky – formát buněk, Psaní všemi deseti

Share This