Počítačová grafika

11# Lekce – Co se jinam nevešlo

Grafická karta – grafický adapter rozšiřující deska osobních počítačů, která umožňuje zobrazení na monitoru, TV či projektoru pracuje v textovém a grafickém režimu první karty nebyly vybaveny videopamětí, takže byla pro ukládání obrazu užívána paměť RAM MDA (Monochrom...

10# Lekce – Monitory

monitory s CRT obrazovkou (Cathode Ray Tube) LCD displeje (Liquid Crystal Display) LCD pasivní STN (Supertwist Nematic) LCD aktivní TFT (Thin Film Transistors) Matice TN-Film (Twisted Nematic) Matice IPS (In-Plane Switching) – S-IPS (Super-IPS) Matice MVA...

9# Lekce – Tisk a tiskárny

Tisk způsob rozmnožování předlohy, při kterém se tisková barva z tiskové formy přenáší na papír či jiný potiskovaný materiál Hlavní druhy klasických tiskových a grafických technik tisk z výšky nejstarší grafická a tisková technika tisk ze štočků, raznic či sazby...

8# Lekce – Grafické formáty

standardy, jak ukládat grafické a související informace do souboru nebo je přenášet v datovém toku, organizovat a znovu obnovovat grafická data efektivně a logicky standardní struktura: hlavička – informace nutné k interpretaci grafických dat definující informace...

7# Lekce – Základní parametry digitálního obrazu

Úvod – reprezentace obrazu, digitalizace, alias Reprezentace obrazu digitální obraz není přirozený obraz reálného světa hlavní omezení digitálního obrazu obor použitelných hodnot jasu či barev je omezen danou aplikací (barevným modelem) nebo vlastnostmi zařízení,...

6# Lekce – Skenery

Princip skener (scanner) = elektronické zařízení pro převod grafických předloh do digitální formy (digitalizace) pro zpracování na počítači předlohy plošné odrazivé (např. dokumenty, fotografie) plošné neodrazivé (filmy – adapter, dianástavec, speciální zařízení)...

5# Lekce – Světlocitlivé snímací prvky

obrazové senzory – obrazové snímače obsahující světlocitlivé elementy (buňky) zařízení citlivé na světlo, obsahující elementy schopné registrovat světlo a vyhodnocovat jeho intenzitu(úroveň jasu) lineární nebo plošné integrované obvody (čipy) s množstvím...

4# Lekce – Barevné prostory a modely

Gamut barevný prostor je obecně souřadný systém, ve kterém udáváme barvy (např. prostor CIE, prostor CMYK, RGB aj.) gamut je obecně dosažitelná oblast barev v určitém barevném prostoru – rozlišitelná nebo reprodukovatelná gamut vyjadřuje též rozsah barevného snímání...

3# Lekce – Světlo, oko, barvy a jejich vnímání

Optické záření vlnové rozsahy elektromagnetického záření, pro něž platí zákony optiky (0,01 – 1 000 µm = 10nm – 1 cm) druhy optického záření: vzdálené infračervené záření (1 000 – 50 µm) blízké infračervené záření – světlo (50 – 0,760 µm) viditelné světlo (0,760 –...

2# Lekce – Grafická data

kresba, grafika, malba, 3D model, foto údaje (data) – vyjádření skutečnosti, jež má určitý význam a lze je sdělovat, přenášet, uchovávat v paměti a dále zpracovávat data – údaje, jež jsou počítačem zpracovávány podle instrukcí příslušného programu grafická data –...

1# Lekce – Úvod

grafika obecně – vizuální prezentace objektů počítačová grafika označení pro výstup popisu objektů – grafická data = popis objektů grafického charakteru řešený tak, aby objekty bylo možno zobrazovat na výstupních zařízeních procesy zpracování grafické informace pomocí...