PHP

Pokud chcete heslo k seriálu napište mi na e-mail eiseto@zs-hp.cz

Chráněno: 9# Lekce – Objekty a OOP

V tomto seriálu budeme používat objektově orientované programování (zkráceně OOP). Jedná se o styl programování, v němž vytváříme objekty, které obsahují data i funkce, jež s těmito daty pracují. Protože objekty sdružují data a funkce na jediném místě, zachováváme...

Chráněno: 8# Lekce – Databáze, MySQL a PHP

Když vytváříme webové aplikace PHP, ve většině případů potřebujeme data ukládat někam, odkud bychom si je mohli v budoucnu načíst. Do databází můžeme ukládat velké množství dat nej různějšího typu – od rozsáhlých textových řetězců po serializovaná pole. Mezi nej...

Chráněno: 7# Lekce – Jazyl PHP a data

Data jsou životní mízou jazyka PHP. V této kapitole si předvedeme různé možnosti zpracování dat a používání trvalých úložišť (spolupráce s databází MySQL), které tento jazyk nabízí vývojářům. Navíc prozkoumáme důležité programátorské koncepce – například...

Chráněno: 6# Lekce – Příprava projektu

Tuto kapitolu zakončíme tak, že si rychle rozvrhneme adresářovou strukturu pro projekt, na němž budeme pracovat napříč touto knihou. Budeme budovat jednoduchou blogovací aplikaci, kterou postavíme na jazyce PHP a databázovém systému MySQL, do jehož databáze budeme...

Chráněno: 5# Lekce – Pole a Komentář

Složitější způsob ukládání dat do paměti přináší pole, které reprezentuje datovou strukturu podobnou tabulce. Tabulku o dvou buňkách zapíšeme jako pole v jazyce PHP takto:   <?php SmePole = array(‚prvekl‘ => ‚Má hodnota‘); Právě jsme...

Chráněno: 4# Lekce – Proměnné v jazyce PHP

Posuňme naše schopnosti psát kód o něco dále – prozkoumejme společně svět proměnných. Proměnná reprezentuje místo v počítačové paměti, kam můžeme dočasně ukládat informace složené z bitů (jedniček a nul). Proměnné lze přidělit kus dat a pak opakovaně používat...

Chráněno: 3# Lekce – Hello World

Protože už jste si nainstalovali a spustili svůj lokální webový server, můžete začít programovat. Otevřete proto adresář webového serveru Apache (zkráceně označovaný jako webový adresář), jehož umístění závisí na operačním systému, který používáte: Pokud používáte...

Chráněno: 2# Lekce – Začínáme

Nainstalovat vlastní webový server na svůj počítač se může zdát složité, ale většinou to vyřeší instalační program jedním klepnutím. K dispozici máte několik možností podle toho, který operační systém používáte. V operačním systému Windows si můžete vybrat jeden ze...

Chráněno: 1# Lekce – Úvod

Jazyk PHP mnozí považují za jeden z nejoblíbenějších programovacích jazyků určených pro vývoj webových aplikací. Původně byl tento jazyk navržen, aby vylepšoval webové stránky – měl umožnit generovat jejich obsah dynamicky, ale postupně se z něj stal...