Vývoj a směry zpracování grafických informací na počítači

 • vývoj specializovaných grafických prostředků počítačů začal v první polovině šedesátých let v souvislosti s potřebou vizualizace zpracovávání vědeckých dat
 • cílem podpora přehlednosti a srozumitelnosti
  • vizualizace osciloskopem již od čtyřicátých let
  • 1951 MIT Whirlwind – první počítač s výstupem CRT
  • 1960 Digital Equipment Corporation první minipočítač PDP 1
  • 1960 Počátek užívání pojmu „Computer Graphics“ (Boeing)
  • 1963 Ivan Sutherland první grafický editor a CAD Sketchpad
 • osobní počítače (1975-1977-1981)
 • textový režim (typicky 80 zn * 25 ř, resp. 40 zn * 25 ř)
 • čárová grafika, semigrafika _,.-=“^“=-.,_,.
 • spritová grafika (hrubý rastr nezávislý na pozadí)
 • grafický režim – monitor, tiskárna
 • textový režim = kódy znaků x grafický režim = body

Grafické uživatelské rozhraní

 • rozhraní s příkazovým řádkem (Command Line Interface – CLI)
 • textové celoobrazovkové rozhraní (Text-Mode User Interface – TUI)
 • rozhraní plně grafické (Graphical User Interface – GUI), resp. 3D GUI
 • předpoklady GUI
  • 1962 Douglas Engelbart myš
  • 1968 Douglas Engelbart GUI
  • 1973 Douglas Engelbart Xerox Alto
 • GUI na osobních počítačích – 1981 Xerox Star, 1983 Apple Lisa, 1984 MacIntosh, 1985 Windows

 

Fyzikální a percepční vlastnosti světla

3# Lekce – Světlo, oko, barvy a jejich vnímání

Vnímání světla zrakem, vnímání jasu, vnímání barev, barevné prostory, chromatický diagram, způsoby vyjádření odstínu barvy, barevné modely, nezávislé barevné prostory, ICC profily

3# Lekce – Světlo, oko, barvy a jejich vnímání

4# Lekce – Barevné prostory a modely