Tisk

 • způsob rozmnožování předlohy, při kterém se tisková barva z tiskové formy přenáší na papír či jiný potiskovaný materiál

Hlavní druhy klasických tiskových a grafických technik

 • tisk z výšky
  • nejstarší grafická a tisková technika
  • tisk ze štočků, raznic či sazby
  • knihtisk, dřevořez, dřevoryt, linoryt

84

 Tisk z výšky

 • tisk z hloubky
  • tisk z rytých či leptaných destiček (zinek, ocel, měď, hliník)
  • hlubotisk, rytina, lept, suchá jehla

85

 

Tisk z hloubky

 

 • tisk z plochy
  • tisknoucí a netisknoucí místa jsou v jedné výškové úrovni
  • využívá vzájemnou odpudivost mastných tiskových barev a vody
  • litografie – kamenotisk (19. st.) tisk z forem (desky vápence) bez reliéfu
  • ofset (1905) – tisk přenosný, nepřímý – tisk z válců

86

 

Tisk z plochy

87

Ofset

 • ostatní tiskové a grafické techniky
  • sítotisk – průtisk ze šablony (1929)
  • užívá jemné síto, kde se netisknutelná místa zalepí lakem

Rozlišení tisku (tiskárny)

 • tisk sestává (standardně) z určitého počtu tiskových bodů různého tvaru či velikosti
 • rozlišení tisku vyjadřuje jemnost bodové reprezentace obrazu
 • rozlišovací schopnost tiskárny udává, kolik různých bodů je schopna vytisknout na určité délce, resp. ploše – udává se obvykle v násobku x x y dpi, např. 2400 x 2400 dpi
 • známe-li x a y, dá se přesně určit a vyjádřit geometrické rozlišení
 • známe-li též dpi tisku, lze předem určit velikost budoucího výtisku; např. obraz s rozlišením 1843 x 1322 bude tištěn 600 dpi = (1843 / 600 x 2,54) x (1322 / 600 x 2,54) = 7,8 x 5,6 cm
 • některé tiskárny pracují s proměnnou velikostí tiskového bodu, např. tisk metodou vzorů nebo inkoustový tisk (různě velké kapky)
 • některé tiskárny pracují v autotypickém rastru (stejná vzdálenost bodů různé velikosti), např. hlubotisk či ofset, jiné tisknou stejně velké body v různé vzdálenosti – frekvenčně modulovaný rastr nebo činí obépoloautotypický rastr
 • některé tiskárny pracují se skládaným tiskovým bodem, např. inkoustové tiskárny

88

 

Skládaný tiskový bod

 • některé tiskárny pracují s překryvem bodů, např. ofset
  • zvýšení barevné škálovatelnosti obrazu
  • geometrické rozlišení se nemusí rovnat vnímanému optickému rozlišení

Černobílý (šedotónový) tisk

 • tisk ve frekvenčně modulovaném rastru – proměnlivá hustota tiskových bodů

89

 

Tisk ve frekvenčně modulovém rastru

 • tisk v autotypickém rastru – proměnlivá velikost bodů

90

 

Tisk v autotypickém rastru

 • proměnlivá hustota a velikost tiskového bodu (poloautotypický rastr)

91

 

Poloautotypický rastr

 • tisk metodou vzorů (shluková matice) technikou ofsetového tisku

92

 

Tisk metodou vzorů technikou ofsetového tisku

Barevný (vícebarevný) tisk

 • pracuje se subtraktivním modelem barev CMYK Cyan-azur Magenta-purpur Yellow-žlutá blacK-černá
 • zrak vnímá „nepravé“ barevné tóny, tj. nevnímá tečky v barvách CMYK, ale tisíce z nich konstruovaných tónů

93

Barevný tisk

 • ze 4 základních barev CMYK mohou některé tiskárny „namíchat“ nejvýše 4 další barvy, z nich vytvářejí jednotlivé tiskové body
  • bílý
  • azurový
  • purpurový
  • žlutý
  • modrý = azurový + purpurový
  • zelený = azurový + žlutý
  • červený = purpurový + žlutý
  • tmavě hnědý = azurový + purpurový + žlutý
  • černý
 • některé tiskárny mohou zvýšit počet pracovních barev používáním více druhů pigmentů či inkoustů (6, 7, 8, 10) – světle, resp. foto azurová a purpurová nebo šedá, zelená, červená …
 • protože tiskárny mají na vyjádření barvy daleko méně odstínů než třeba monitory (224 = 16,7 mil.), tisknou pixely z mnoha tiskových bodů a užívají dithering (mimo sublimačních)

94

Monitor a tiskárna

 

 

Technika čtyřbarvotisku

 • 4 barevné výtažky, tzv. separace
 • 4 tiskové desky nebo průchody

95

 

Čtyřbarvotisk

Technikou ofsetového tisku

 • rotace tiskového rastru barevných separací při soutisku
  • natáčení eliminuje případné rušivé vjemy rastru výrazných barev
  • natáčení působí proti vzniku viditelných moiré

96

 

Technika ofsetového tisku

Digitální technologie v tisku

 • computer to plate (CTP) je technologie pro přímý osvit tiskových desek pro ofset, hlubotisk či sítotisk laserem
 • pravý digitální tisk je technologie, kdy je počítač spojen přímo s tiskovým strojem a mezi souborem v počítači a vytištěným dokumentem není žádný polotovar, jako je film nebo tisková deska
 • computer to paper – zařízení malonákladového digitálního tisku = tiskárny

Tiskárny

 • výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače v tištěné podobě
 • základní parametry
  • druh tiskárny – jehličková, inkoustová, laserová aj.
  • provedení – stolní, přenosná, velkoformátová aj.
  • rychlost tisku – počet znaků nebo stránek / čas
  • rozlišení – bodů na palec – dpi, např. 9600 x 2400
  • barevnost – tisk černobíle nebo i barevně
  • pořizovací náklady – cena tiskárny
  • cena za vytištěnou stránku – papír, náplň, amortizace (snížení hodnoty zařízení opotřebením)
  • způsob komunikace – ASCII, PDL(PostScript), GDI aj.
  • způsob připojení k počítači – USB, LAN, bezdrátově aj.
  • způsob napájení – ze sítě, z USB, baterie
 • základní druhy
  • impaktní – typové – řádkové – bodové
  • maticové – jehličkové
  • tepelné – termotiskárny – sublimační – autochromní
  • inkoustové – thermo (bublinkové) – piezo (tryskové)
  • laserové
  • LED (se svítivými diodami)
  • s pevným inkoustem
  • 3D tiskárny

Tiskárny impaktní

 • impaktní – typové (již nepoužívané)
  • řetězové – v tiskárně obíhá řetěz s písmeny (typy) pod řadou kladívek; když přijde písmeno na místě tisku pod kladívko, úderem se písmeno obtiskne přes pásku na tabelační papír
  • s typovým válcem – podélný válec se stejnými znaky v řádce; stejné znaky řádky se tak tisknou najednou a celá řádka se vytiskne po jednom otočení válce (20 str./min)
  • s typovým kolečkem (kopretina), s typovou koulí
 • impaktní – řádkové (stále vyráběné)
  • v tiskárně vibruje lišta se soustavou kladívek přes celou šíři papíru (A3); příslušná kladívka vytisknou úderem přes barvicí pásku „svůj“ jeden bod; tiskárna posune papír o mikrokrok a cyklus se opakuje; postupně se vytiskne např. celá řádka znaků
  • kvalita tisku až 240 x 288 dpi
  • rychlost tisku až 2000 řádků / min, až 50 stran / min
  • měsíční zátěž až 512 000 stran

 

Tiskárny maticové – jehličkové

 • první řešení 1964 Seiko pro OH, 1968 sériově jako EP-101, od 1975 EPSON („Son of Electronic Printer = EP SON“)
 • tiskárny využívají tiskovou hlavu, která obsahuje sadu pod sebou umístěných jehliček (1, 7, 9, 12 v jednom či dvou sloupcích)
 • jednotlivé jehličky jsou připojeny k elektromagnetům, které je při tisku vystřelují proti barvící pásce
 • barvící páska pak v daném bodě dopadne na papír, kde způsobí malý barevný bod
 • tisk probíhá v matici 7×7, 9×7, 12×9 apod.

97

 

Jehličková tiskárna

 • v závislosti na počtu jehliček se rozlišují na:
  • ≤ 7 jehličkové – jeden sloupec jehel – používány pouze tam, kde na kvalitě tisku nezáleží (např. pokladny)
  • 9 nebo 18 jehličkové – jeden nebo dva sloupce jehel – tisk v režimu DRAFT (méně kvalitní, rychlejší) a v režimu NLQ (Near Letter Quality) – vhodné pro průklepy (kopie)
  • 24 jehličkové – dva sloupce jehel – dovolují navíc práci i v režimu LQ (Letter Quality) a poskytují rovněž vyšší rychlost tisku
 • výhody jehličkových tiskáren:
  • nízká pořizovací cena
  • nízká cena za vytištěnou stránku (za 1 $ až 600 stránek)
  • možnost tisku na tabelační papíry či různá zasunutá média
  • možnost průpisů – (až 6 kopií)
  • robustní konstrukce
  • možnost práce v prašném, chladném či horkém prostředí
 • nevýhody běžných jehličkových tiskáren:
  • nižší kvalita tisku – max. 180 až 360 DPI
  • nízká rychlost – 200 -1120 zn./min. (necelá strana / min.)
  • problematický tisk grafiky
  • vysoká hlučnost při tisku
 • možnosti speciálních jehličkových tiskáren
  • rychlost až 680 znaků za sec (cps – characters per second) = cca 20 str. / min, vysokorychlostní až 1100 cps
  • hlučnost potlačena
  • barevné výtisky jsou možné – 2,5 cm široké barvicí pásky CMYK a zdvihací motor pásky

Termotiskárny

 • tiskárny s termocitlivým papírem
  • monochromatické tiskárny vytvářející obraz teplem na termocitlivém papíru a rozlišením 203 dpi (8 bodů / mm)
  • obvykle řešené jako tiskárny etiket visaček, pokladní tiskárny, kioskové tiskárny či zapisovače
 • tiskárny přenosové – termotransferové (thermal wax transfer printer)
  • pracují s přenosovou fólií, z níž se pomocí žhavých mikroelementů přenášejí barevné body na papír (nebo jiné médium)
  • barevné pracují s CMYK voskovými fóliemi, svitky či kazetami

Sublimační tiskárny

 • pracují na principu sublimace (odpařování) pevného inkoustu, který po zahřátí přechází do plynné fáze
 • různou teplotou lze regulovat množství sublimujícího inkoustu v daném místě
 • v plynném stavu potom inkousty pronikají do povrchu speciálního papíru a zde se mísí
 • inkoust je dodáván ve formě různobarevného CMYK filmu, který prochází nad papírem
 • nakonec se obraz fixuje (laminuje) lesklou ochrannou vrstvou

98

 

Sublimační tiskárna

 • tiskárny se používají především pro tisk fotografií
 • mohou tisknout též na speciální média, např. jsou užívány pro potisk karet
 • existují též v přenosové verzi
 • výhody sublimačních tiskáren:
  • velmi kvalitní barevný tisk s plynulými barevné přechody bez tiskového rastru při nízkém fyzickém rozlišení 300 dpi
  • malé rozměry, kompaktní mobilní provedení
  • možnost napájení z baterií či z počítače
 • nevýhody sublimačních tiskáren:
  • nutnost použití speciálního papíru např. 10 x 15 cm
  • vyšší cena za stránku
  • relativně pomalý tisk (1/4 až 1/2 str. / min)
 • speciální sublimační tiskárny
  • velkoformátový sublimační tisk využívající sublimační disperzní inkousty CMYK
  • např. sublimační tiskárny pro přímý potisk textilu, šířka 64“(162 cm), délka až 500 metrů, rychlost tisku až 30 m2/hod., až 1 440 x 2 880 dpi, 1 440 tiskových trysek CMYK (360 na barvu) (od 320 000 Kč)

Tepelné autochromní tiskárny

 • Fujifilm Thermal Autochrom
 • používá speciální papír obsahující tři složky (diazosloučeniny) z nichž vznikají základní barvy
 • chemická reakce diazo sloučeniny na žluté barvivo začne probíhat od nižší teploty, na purpurové barvivo až od vyšší a na azurové barvivo od teploty nejvyšší
 • tisk fotografií až do velikosti A4 je velmi kvalitní a trvanlivější než u sublimačních tiskáren

Inkoustové tiskárny

 • u inkoustových tiskáren je tisk prováděn pomocí inkoustu, který je prostřednictvím miniaturních trysek v tiskové hlavě po kapkách vystřikován na papír = technologie Inkjet
 • inkoust je umístěn v nádržkách (cartridge), které se obvykle pohybují společně s tiskovou hlavou
 • cartridge jsou kompaktní, nebo dělené s 1 či 4 – 10 barvami
 • z hlediska způsobu tvorby kapek se tiskárny dělí na 2 skupiny
  • tiskárny s kontinuálním proudem inkoustu (Continuous Inkjet)
  • tiskárny s tvorbou kapek na vyžádání (Drop on Demand – DOD)

Tiskárny s kontinuálním proudem inkoustu

 • vytvářejí nepřetržitý proud kapek inkoustu (až 165 000 / s), z něhož se odvětvují (např. elektrostaticky) kapky, které jsou 5 – 64 tryskami nasměrovány na potiskované médium
 • hlavní proud inkoustu se vrací zpět do zásobníku a potom opět do tiskové hlavy
 • obvykle se jedná o průmyslové tiskárny pro potiskování obalů

Tiskárny s tvorbou kapek na vyžádání (DOD)

 • inkoustové tiskárny lze podle technologie tisku rozdělit do dvou skupin
  • tepelné inkoustové tiskárny = thermal technolgy (1977)
   • Canon – Bubble Jet
   • Hewlett Packard
  • piezoelektrické tiskárny = piezo-electric technology
   • Epson
Tiskárny inkoustové tepelné – DOD thermal technology
 • označované též jako bublinkové
 • tiskárny tohoto typu používají k vystříknutí kapky inkoustu z trysky topné tělísko tzv. topný rezistor(heating resistor)
 • tisk je prováděn ve čtyřech fázích
  • rezistor prudce zahřeje inkoust v dutině trysky – 500 °C
  • v dutině trysky vzniká bublina přehřáté páry, která vytlačuje inkoust
  • dojde k vystřelení inkoustu na papír rychlostí 10 m/s
  • v dutině trysky vzniká ochlazením podtlak, který způsobí její další naplnění
 • musí používat jen specifický inkoust (např. odolný teplotě)
 • je zapotřebí jistá doba k ochlazení rezistoru – počet trysek
 • není možné zcela plynule regulovat velikost kapky

99

 

Tiskárny inkoustové tepelné

 • v tiskové hlavě je od 72 do 1536, 3072 nebo i 5376 trysek
 • průměr trysek činí 50 – 5 mikrometrů (0,05 – 0,005 mm)
 • trysky vystřelují kapky o objemu 10, 3, 2 nebo dokonce 1 pl (1 pl = 10-9 litru)
 • kapka utvoří barevný bod o průměru cca 30 – 5 mikrometrů
 • při rozlišení 2400 dpi činí velikost bodu 10 mikronů a nejmenší okem viditelný bod je cca 30 mikronů
Tiskárny piezoelektrické – DOD piezo-electric technology
 • označované též jako tryskové
 • tiskárny tohoto typu využívají k vystříknutí kapky inkoustu z trysky piezo krystal, resp. obrácený piezoelektrický jev
 • do piezo krystalu je zaveden elektrický proud, který způsobí jeho prohnutí a následné vystříknutí kapky

100

 

Tiskárny piezoelektrické

 • deformace krystalu může probíhat mnohamilionkrát za sekundu (s frekvencí v MHz) → rychlost
 • není nutné čekat na ochlazení tepelného rezistoru – rychlost a počet potřebných trysek
 • tisková hlava obsahuje 29 či 64 trysek pro každou CMY barvu + 90 pro černou, nebo až 10 x 180 trysek pro jednotlivé barvy inkoustů u fototiskáren
 • prohnutí piezo krystalu lze poměrně dobře ovládat, což dovoluje s dosti velkou přesností regulovat velikost kapky
 • tiskárny mohou používat i pigmentové inkousty v různých rozpouštědlech → potisk různých materiálů astálobarevnost

Výhody inkoustových tiskáren

 • relativně nízká pořizovací cena
 • možnost barevného tisku při dobrém poměru cena-výkon
 • vysoké rozlišení tisku – až 9600 x 2400 A4 dpi nebo 4800 x 2400 A3 dpi
 • vysoká kvalita fototisku – až 8 nebo 10 barev inkoustu (při užití speciálního papíru – např. lesklého fotopapíru)
 • relativně vysoká rychlost ČB tisku – 10 až 22 str. za min, u vysokorychlostních až 120 str. za min
 • tisk fotografií A4 běžnými fototiskárnami 1 až 5 min

Nevýhody inkoustových tiskáren

 • cena za vytištěnou stránku (dle pokrytí) – pro ČB tisk (5%) 0,3-1,5 Kč, pro barevný tisk (%) 1,5-7,5 Kč
 • poměrně nízká životnost cartridge

Velkoformátové inkoustové tiskárny

 • tiskárny do šíře 250 cm při až 1440 dpi a rychlosti až 45m2/h

Laserové tiskárny

 • první tiskárna IBM 3800 1976, pro domácí užití HP Laserjet 1984
 • data jsou zaslána do paměti tiskárny a potom vedena na vstup deflektoru, který dle napětí propouští či nepropouští světlo
 • paprsek polovodičového laseru je modifikován deflektorem, usměrňován rotující soustavou zrcadel a tak exponuje elektrický obraz na rotující válec s polovodičovým povrchem nabitým koronou kladným nábojem na potenciál cca + 2 kV (válec má odpor cca 5 MΩ)
 • osvětlená místa změní odpor (cca 300 Ω) a náboj je z nich odveden
 • rotující válec dále prochází kolem kazety s tonerem nabitým též kladně, který je tak přitažen jen na exponovaná místa bez náboje
 • kladně nabitý toner je dále přenesen na papír, který je podložen záporně nabitou deskou cca – 2 kV
 • toner je do papíru dále zažehlen při teplotě cca 180˚C a celý papír je na závěr zbaven elektrostatického náboje
 • rotující válec se dále čistí, vybíjí a opět jednotně koronou nabíjí

101

 

Laserová tiskárna 1

102

Laserová tiskárna 2

 

 • barevný tisk je možné u barevných laserových tiskáren docílit použitím různobarevných CMYK tonerů
 • výhody laserových tiskáren
  • kvalitní tisk (600, 1200, 2400 dpi)
  • obrysová ostrost čárové grafiky
  • rychlost tisku (12-32 str./min.)
  • nevyžadují speciální papír
 • nevýhody laserových tiskáren
  • vyšší pořizovací cena
  • pro běžného uživatele hůře dostupný kvalitní barevný tisk (cena HW+ spotřební materiál)
 • vysokorychlostní tiskárny
  • např. 65 str. A4 / min. při 300 x 300 dpi na tabelační papír
  • např. 114 str. A4 / min. při 600 x 600 dpi maloformát. tisk

LED tiskárny

 • LED (Light-Emitting Diode) tiskárny pracují na obdobném principu, jako tiskárny laserové
 • namísto laseru jsou vybaveny sadou LED diod (umístěných v jedné řadě), které jsou schopny nabít zvolená místa na válci statickou elektřinou
 • výhodou tohoto řešení je nižší cena
 • oproti laserovým tiskárnám poskytují LED tiskárny nevýznamně nižší kvalitu tisku
 • LED tiskárny bývají také někdy nesprávně označovány jako laserové tiskárny

Tiskárny s pevným inkoustem

 • vyráběny původně firmou Tektronix, nyní Xerox – solid ink
 • označované též jako voskové tiskárny
 • inkousty jsou dodávány v pevné formě
 • základní princip tisku je obdobný jako u ofsetového tisku
 • při tisku se náplně roztaví a v tekuté formě jsou přes trysky tiskové hlavy nastřikovány na odpovídající místa přenosového válce
 • z válce jsou barvy přeneseny na papír, kde rychle tuhnou
 • výtisk první strany (zahřátí) trvá např. 10 sekund
 • technologie poskytuje ostré syté barvy na různých typech médií

3D tiskárny

 • Technologie Rapid Prototyping sloužící k rychlé tvorbě prototypů a modelů
 • stereolitografie – vytváří model postupným vytvrzováním vrstvy na hladině fotopolymeru UV laserem (24 hod. – až 100 tis. Kč)
 • Selective laser sintering (SLS) – spékání speciálního prášku laserovým paprskem do určitého tvaru
 • metoda laminování (LOM) – papír napuštěný zpevňující hmotou se laminuje a vrství na sebe a ořezává laserem
 • Fused deposition modelling (FDM) – model se vytváří nanášením jednotlivých vrstev z termoplastů systémem krok po kroku; metoda nepoužívá lasery, takže se dá užívat i v kancelářích (cca 2 hod. – 2 až 10 tis. Kč)

103

 

3D tiskárna

Komunikace s tiskárnou

 • ASCII: jednotlivé znaky, které mají být tištěny, jsou posílány do tiskárny v jejich ASCII kódu
  • tiskárna je vybavena vlastními fonty – vhodné pouze pro texty – problémy s kompatibilitou
 • PDL (Page Description Language): popis stránky
  • tiskárna musí být vybavena příslušným procesorem RIP (Raster Image Processor) k interpretaci jazyka rasterizace kódu a vytvoření obrazu stránky
  • nejznámější PDL jsou PostScript (Adobe) a PCL (HP)
 • Windows GDI (Graphical Device Interface): vytváření obrazu tištěné stránky je prováděno procesorem počítače
  • tiskárna nemusí mít procesor a je levnější
  • tiskne pouze v prostředí Windows

Připojení tiskárny

 • paralelní port – konektor FD25 s 25 kolíky – 2 Mb/s
 • USB sběrnice – (Universal Serial Bus) verze 1.1 12 Mb/s, USB 2 480 Mb/s, resp. USB 3 5 Gb/s ?
 • rozhraní IEEE 1394 (FireWire, iLink) Institute of Electrical & Electronics Engineers – 400 Mb/s (b 800Mb/s, c 3200 Mb/s)
 • Ethernet – síťová technologie (dříve 10 Mb/s, nyní standard Fast Ethernet 100 Mb/s nebo 1 Gb/s)
 • IrDA – Iport IrDA 1.1 (Infrared Data Association) až 4 Mb/s Very Fast Infrared 16 Mb/s nfrared – bezdrátová technologie pro portable tiskárny
 • Bluetooth – (IEEE 802.15) 2,4 GHz až 2,1 Mbit/s
 • Wi-Fi (IEEE 802.11) 2,4 nebo 5 GHz až 600 Mb/s
 • paměťové karty – Memory Stick, Compact Flash, Micro SD