7. Třídy

Učivo

7. Třídy


 

 • Hledání na internetu
 • Úprava rozsáhlého dokumentu

 

 • Jednoduché vzorce
 • Tabulkový kalkulátor
 • Řady

 

 • Program na vektorovou grafiku

 

 • Úprava fotografie
  • Výřez
  • Změna rozměrů
  • Změna velikosti souboru

 

 • Práce s fotoaparátem
 • Práce s kamerou

 

 • Prezentační program