6. Třídy

Učivo

6. Třídy


 

  • Řád počítačové učebny
  • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

 

  • Formát odstavce
  • Odrážky a číslování
  • Vektorová grafika v textovém editoru
  • Tabulky

 

  • Kontrola pravopisu
  • Práce se styly

 

  • Tvorba např. křížovky, sportovní tabulky – formát buněk