• grafika obecně – vizuální prezentace objektů
 • počítačová grafika
  • označení pro výstup popisu objektů – grafická data = popis objektů grafického charakteru řešený tak, aby objekty bylo možno zobrazovat na výstupních zařízeních
  • procesy zpracování grafické informace pomocí počítače
  • oblast výpočetní techniky
   • která se zabývá tvorbou umělých grafických objektů a úpravou zobrazitelných informací nasnímaných (získaných) z reálného světa
   • která se zabývá tvorbou, úpravou a znázorňováním grafických dat – grafických informací
    • význam přisouzený údajům na základě jejich interpretace
    • vlastní smysl či význam, který dané údaje mají pro příjemce
   • počítačová grafika (CG) umožňuje rychlou komunikaci, zvyšuje množství předávané informace a podporuje jejich pochopení a retenci (schopnost zapamatování) na základě vizualizace objektů a dat
    • zrakovým vjemem lze absorbovat grafickou informaci rychleji a komplexněji než textem nebo pomocí tabulek
    • vizualizace dat slouží vizuální interpretaci = objevování a pochopení vzorů ve velkém souboru dat pro vědeckou analýzu komplexních procesů = data mining grafickou interpretací
    • podporuje dle DCT (Dual Code Theory) zapamatování, neb paměť pracuje s dvěma kódy pro zpracování informací – slovním (sémantickým) a vizuálním (ikonickým)
    • podporuje celostní vnímání a pravosférní funkce mozku
    • přispěla cestou vizualizace a širších a přirozenějších možností ovládání programů k masovému rozšíření počítačů

Aplikace počítačové grafiky

 • počítačová 2D-rovinná a 3D(4D)-prostorová grafika se používá v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti (od techniky k umění), např.:
  • počítačová podpora projektování a obrábění (výroba) CAD-CAM (Computer Aided Design and Manufacturing ) např. AutoCAD, SolidWorks, KeyCreator, HSMWorks – konstrikční systémy, drátové a objemové modelování, analýzy pevnosti, analýzy proudění, návrh technologie obrábění…
  • zobrazení výsledků zpracování dat – grafy, grafické výstupy
  • oblast vizualizace objektů – architektonické návrhy, vědecké objevy…
  • oblast generativní grafiky – vizualizace výpočtů (např. hornatost území ve 3D grafice), počítačové umění
  • GIS systémy (Geographic Information Systems) = geodatabáze (prostorová databáze navržená pro ukládání, dotazování a manipulaci s geografickými informacemi a prostorovými daty), kartografie
  • oblast simulační grafiky – simulace prostředí, procesů, předpovědi
  • oblast virtuální reality
  • oblast rozšířené reality (např. 3D obrázky)
  • 3D(4D) modelování – vizualizace, animace, film, hry
  • zpracování fotografií a videa
  • reklama
  • zábava
  • grafika na internetu
  • obrazová analýza
  • systémy pro publikační činnost – DTP (Desktop Publishing – např. QuarkXpress, PageMaker, Adobe InDesign)
  • OCR (Optical Character Recognition – např. ABBYY FineReader , Recognita Omnipage, GOCR) – optické rozpoznávání znaků = metoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem
  • digitalizace a rasterizace x vektorizace bitmap
  • komunikace s počítačem

Zpracování grafické informace

 • vyznačuje se:
  • extrémním objemem zpracovávaných dat
  • numerickou náročností jednotlivých výpočtů
  • vysokými nároky na všechny HW parametry systému
 • technické prostředky
  • vstupní zařízení = polohovací zařízení – čtecí zařízení – čidla
   • klávesnice, myš, tablet, trackball (kuličku umístěnou v podložce, jíž se dá pohybem prstů pohybovat – kulička je navrchu, nikoliv zespodu jako v případě myši), touchpad, touchscreen
   • 2D/3D skener, digitizér (odečítač souřadnic), snímací stůl, digitální fotoaparát, videokamera a další
  • zobrazovací adaptéry – grafické karty a akcelerátory
   • CPU – GPU, resp. GPU + PPU (Physics Processing Unit)
  • výstupní zařízení – zobrazovací zařízení
   • CRT a LCD monitory, tiskárny, souřadnicové zapisovače, plotry

Zdroje grafiky pro počítač

 • existuje předloha – užít příslušné obrazové čidlo
  • trojrozměrná – digitální foto
  • dvourozměrná – scanner
  • na obrazovce – capture – sejmutí, záznam, digitalizace
 • existují data
 • předloha není – vytvořit bitmapovým či vektorovým editorem
 • OCR technologie (Optical Character Recognition)

Historie grafiky na počítači

 • vývoj specializovaných grafických prostředků počítačů začal v první polovině šedesátých let v souvislosti s potřebou vizualizace zpracovávání vědeckých dat
 • cílem podpora přehlednosti a srozumitelnosti
  • vizualizace osciloskopem již od čtyřicátých let
  • 1951 MIT Whirlwind – první počítač s výstupem CRT
  • 1960 Digital Equipment Corporation první minipočítač PDP 1
  • 1960 Počátek užívání pojmu „Computer Graphics“ (Boeing)
  • 1963 Ivan Sutherland první grafický editor a CAD Sketchpad
 • osobní počítače (1975-1977-1981)
 • textový režim (typicky 80 zn * 25 ř, resp. 40 zn * 25 ř)
 • čárová grafika, semigrafika :-) _,.-=“^“=-.,_,.
 • spritová grafika (hrubý rastr nezávislý na pozadí)
 • grafický režim – monitor, tiskárna
 • textový režim = kódy znaků x grafický režim = body

Grafické uživatelské rozhraní

 • rozhraní s příkazovým řádkem (Command Line Interface – CLI)
 • textové celoobrazovkové rozhraní (Text-Mode User Interface – TUI)
 • rozhraní plně grafické (Graphical User Interface – GUI), resp. 3D GUI
 • předpoklady GUI
  • 1962 Douglas Engelbart myš
  • 1968 Douglas Engelbart GUI
  • 1973 Douglas Engelbart Xerox Alto
 • GUI na osobních počítačích – 1981 Xerox Star, 1983 Apple Lisa, 1984 MacIntosh, 1985 Windows