SQL je standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který se používá na práci s databázemi. MySQL je databázový systém využívající SQL. Zní to na začátek trochu náročně, ale pokud chcete vytvářet hru/stránku kde budete chtít,  aby se lidé mohli registrovat/přihlásit, tak se bez databází neobejdete. I tato stránka má své databáze (Je postavena na redakčním systému WordPress). Pomocí SQL můžeme do databáze data dávat, hledat, upravovat i mazat. Co to ta databáze je? Databáze je jedna a víc tabulek které jsou spolu vzájemně propojené. Nejjednodušší databáze má v sobě jednu tabulku (Jako například jeden list v Excelu) a tam máme data uložena ve sloupcích. Každý sloupec je jedna položka kterou v databázi najdeme (Jméno, Příjmení, Datum narození …) na jednotlivých řádcích najedeme již jednotlivé záznamy (Jan, Novák, 20.10.2011 …). Ale každý řádek musí být unikátní! To by se nám celkem snadno mohlo pokazit s ohledem na to Jan Novák je jedno z nejobvyklejších jmen a příjmení a shoda i s datem narození není tak těžká. Proto každý řádek ještě obsahuje „ID“. Nějaký naprosto unikátní kód. Většinou se používá číslování od 1 – ∞ a nemůže se stát, že by dva řádky byly úplně stejné!

Na ukázky budu používat nástroj z w3schools, kde mají skvělý nástroj „Tryit Editor“, ve kterém si budete moci příkazy zkoušet. První a nejjednodušší příkaz je pro vypsání celé tabulky. Slovo, které budeme používat velmi často je SELECT. Tím říkáme, že chceme z tabulky něco vybrat. Pokud je nám jedno co chceme vybrat (lépe řečeno chceme vybrat vše) použijeme zástupný znak *. Za tím následuje odkud chceme data vybrat (hledat). V příkladě na w3 budeme pracovat s tabulkou zákazníci (Customers). Důležité slovo je FROM, čímž říkáme z jaké tabulky chceme data brát, čili FROM Customers. Na konci každého příkazu musí být „;“. Najdete ho pod klávesou „ESC“.

Celý příkaz bude vypadat takto:

SELECT * FROM Customers;

Velká písmena nepoužívám náhodou. Časem se příkazy můžou natáhnout na několik řádků a když všechny příkazy budou velkými písmeny bude se vám v tom lépe orientovat. Každopádně příkazy budou fungovat i malými písmeny!

Tryit Editor

Používejte pouze Chrome, Operu nebo Safari. Jsou to jediné prohlížeče, které vám dovolí databáze i upravovat. V IE, FireFox a Edge budete moci databáze jen prohlížet!